Hjem » Velkommen til Orkanger 2005

Velkommen til Orkanger 2005

03.04.2005

20. juni starter Orkanger 2005. Langbord i Orkdalsveien, Bråttåbjønnj, Hageparty på Strandheim, Treffsted Jenssengården og åpent Festivalkontor er noen av årets tilbud.

Hovedkomiteen for årets arrangement er for lengst kommet i gang med planleggingen. Samtlige husstander i Orkdal har mottatt en forhåndsinformasjon om arrangementet. Det vil etter hvert bli lagt ut informasjon på hjemmesiden om de ulike aktivtene.Årets hovedkomite består av representanter fra Orkdal skolekorps og Orkanger Aktivums styre.Orkdal skolekorps er det nye navnet på Orkanger og Orkdal Juniorkorps.Sang og musikk er valgt som tema for årets festivaluke. De tradisjonelle arrangementene som "Langbord i Orkdalsveien", "Bråttåbjønnj" og "Hageparty på Strandheim". I tillegg får du anledning til å besøke festivalkontoret og treffstedet i Jenssengården. Mange andre godbiter er under planlegging. Så følg med på hjemmesiden til startskuddet går den 20. juni.
Tregruppen Salvesen Thams mini amfi oti orkland energi liggende logo nett amfi orkanger orkland kommune logo 700 Bardshagu Herregard mini sora Orklagrafiske boks OrklaSparebank mini washington mills Eiendomsmegler1Hstor1