Hjem » Orkla-historie under Orkanger 2017

Orkla-historie under Orkanger 2017

11.12.2016

Orkanger 2017 arrangeres fra 16.-25.juni. Det blir som vanlig dager med et vidt spekter av opplevelser og arrangement. Hovedtema i år er aktiviteter knyttet til elva Orkla fra Forve til Orkanger havn opp gjennom historien.

I disse dager sender Orkanger Aktivum ut årets julekort til 1100 utflytta ørbøgg i alle verdensdeler i tillegg til at postkort legges i postkassene til folk i hele Orkdal. På postkortet blir årets tema presentert:

"Orkla har sitt utspring i Orkelsjøen, 1058 meter over havet (sørøst i Oppdal kommune). Elva følger Orkladalføret og etter 181,9 kilometer når den Orkdalsfjorden ved Orkanger. Håkon Hoff skriver i Orkangerboka at elva har gitt dalen og Orkanger navn, og hva mer er - den har gitt stedet sin form. Ork, det opprinnelige elvenavnet betyr elva som arbeider.

Opp gjennom årene har det vært flere storflommer. Den verste flommen var i 1789 da elva rev med seg 173 gårder nedover dalen og nærmest fylte Orkdalsfjorden med vrakgods.

Elva førte til flere ras, og strandsitterne under Hov gård var ofte truet. I 1828 ramlet et større areal ut, og ni hus forsvant. Der hvor Gammelosen er i dag, var et område med navn Fallet og oppsitterne torde ikke bo der lengre, og flyttet sine hus lengre inn på Øra. Elvas herjinger har gjennom flere hundre år endret både løp og terreng og formet Orkangerflata.

Til Orkanger 2017 vil det bli samlet inn og presentert informasjon om elvas herjinger, tømmerfløting, fergemenn, brubygginger, badeplasser, fisket og ikke minst elvedeltaet som er blitt en av de beste havn- og industriområder i Midt-Norge.

Orkdal kommune har gjennom planmessig arbeid sørget for at strekningen fra Forve bru til Grønøra industriområde er blitt en sammenhengende park - Orklaparken."

Denne hilsenen fra Orkanger Aktivum må sees som et lite oppspill til det du har i vente under Orkanger 2017. Det planlegges en rekke arrangement i regi av flere frivillige lag og foreninger - samt at Orkanger Aktivum planlegger en storstilt utstilling av livet i og rundt Orkla.

Hold av dagene 16.- 25.juni 2017!

IMG 2868

IMG 2869

Tregruppen Salvesen Thams mini amfi oti orkland energi liggende logo nett amfi orkanger orkland kommune logo 700 Bardshagu Herregard mini sora Orklagrafiske boks OrklaSparebank mini washington mills Eiendomsmegler1Hstor1