Hjem » Orklaparken offisielt åpnet

Orklaparken offisielt åpnet

17.06.2017

Lørdag 17. juni klokka 14:00 ved Evjenskastet ved Orklas bredd: Ordfører Oddbjørn Bang foretar den offisielle åpninga av Orklaparken, Orkdal kommunes storsatsing på folkehelse.

Orklaparken er en tursti fra Forve bru på Fannrem til utløpet av Orkla ved Gammelosen på Orkanger. Den er et kommunalt prestisjeprosjekt til 15 millioner som er blitt til gjennom politiske vedtak og kommunale bevilgninger, velvilje fra grunneiere og mange dugnadstimer fra frivillige og velforeningene i området: Orkanger vel, Evjensgrenda velforening, Fannrem vel og Orkanger Aktivum.

17. juni ble det arrangert turmarsj på hele strekningen med innlagte orienteringer. Den gamle fiskeplassen Evjenskastet ble valgt som sted for den høytidelige åpninga. Orkdal Janitsjar slo an tonen med marsjer før leder i Orkanger Aktivum, Knut Even Wormdal ønsket velkommen og orienterte om valget av hovedtema for Orkangerdagene 2017: Elva Orklas historie for strekningen Forve til Orkanger. I tett samarbeid mellom Orkanger Aktivum, Evjensgrenda velforening og Fannrem vel er det laget seks informasjonstavler. Tavleprosjektet er finansiert av Orkdal sparebank. Banksjef Dag Olav Løseth forklarte ved åpninga at et folkehelseprosjekt som Orklaparken ønsker banken å være med på.

Før ordfører Oddbjørn Bang med ordførerkjede rundt halsen, kunne skjære over snora som markerte åpninga, tok lokalhistoriker Endre Evjen publikum med på en svært interessant historisk fortelling om Grova-folket og elvafiske fra 1800 til i dag.

Evjen kunne også fortelle at den machete-kniven som Bang benyttet under åpninga var tatt med fra Afrika av Christian Thams!

Bilder fra åpninga av Orklaparken, foto: Marit Mjøen:

14 Evjenskastet Kare Endre Knut E13 Evjenskastet nett12 Evjenskastet apning11 Evjenskastet Oddbjorn Endre9 Evjenskastet Loseth7 Evjenskastet. Endrejpg6 Evjenskastet Knut Even5 Evjenskastet nett1 Evjenskastet nett

Tregruppen Salvesen Thams mini amfi oti orkland energi liggende logo nett amfi orkanger orkland kommune logo 700 Bardshagu Herregard mini sora Orklagrafiske boks OrklaSparebank mini washington mills Eiendomsmegler1Hstor1