Hjem » Knut Even Wormdal gjenvalgt som styreleder

Knut Even Wormdal gjenvalgt som styreleder

08.02.2022

Knut Even Wormdal ble på Årsmøtet tirsdag 8. februar gjenvalgt som styreleder i Orkanger Aktivum. Årsmeldinga viser at organisasjonen til tross for en krevende pandemi-priode har hatt et godt driftsår i 2021.

Organisasjonen har Orkangerdagene som sitt største arrangement i løpet av et år, men har også et viktig ansvar både med gjennomføring av 17.mai-arrangementet på Orkanger og Lysfesten i Gammelosen. Dessuten har Orkanger Aktivum engasjert seg i et prosjekt med mål om å utvikle Nerviksfjæra som et attraktivt friområde og åpning av Orkanger mot fjorden i nord.

Årsmøtet godkjente både årsmelding og årsregnskap for 2021 - og budsjett for 2022.

Styret i organisasjonen består av:

Leder: Knut Even Wormdal
Nestleder: Marthe Togstad
Sekretær: Marit Mjøen
Kasserer: Odd Steinar Storli
Materialforvalter: Ben Baldwin
Varamedlemmer: Veslemøy Nordstrøm og Øystein Solem

ST Markedsrdgiverne trykk ST 2 Orklagrafiske boks ST Eiendom OrklaSparebank mini Tregruppen amfi oti orkland energi liggende logo nett amfi orkanger Orkland kommune3 Bardshagu Herregard mini