Hjem » Gassforum Trøndelag

Gassforum Trøndelag

26.09.2003

Gassforum Trøndelag trapper opp innsatsen for å ta i bruk naturgass i Trøndelag. Målet er å sikre rammebetingelser for å kunne bygge gassrør i Trondheimsfjorden og et gasskraftverk med CO2-håndtering i Skogn.

Gassforum Trøndelag ble stiftet i mars 2003, som et bredt samarbeid for å kunne ta i bruk naturgass i økt regional verdiskaping og industriutvikling i Trøndelag. Følgende er medlemmer i Gassforum Trøndelag: NHO Trøndelag, MidGas, Fellesforbundet i Nord-Trøndelag, Fellesforbundet i Sør-Trøndelag, LO i Nord-Trøndelag, LO i Sør-Trøndelag, Verdal Næringsforum, Indre Namdal Regionråd, Bedriftsforbundet avd. Midt- og Nord-Norge, Orkdal Næringsforening, NITO Sør-Trøndelag, NITO Nord-Trøndelag, NIF Sør-Trøndelag, NIF Nord-Trøndelag, Næringsforeningen i Trondheim, Regionsamarbeidet Frostating.Gassforum Trøndelag (GFT), som MidGas var en av initiativtakerne til å etablere, er som kjent en felles overbygning med medlemmer fra blant annet industri, fagbevegelse, ingeniørorganisasjoner, næringsforeninger og regionsamarbeid mellom kommuner i Trøndelag. Hittil har Gassforum Trøndelag arbeidet aktivt sammen med Industrikraft Midt-Norge og SINTEF Energiforskning for å utvikle et nytt konsept for utbygging av gasskraftverk i Skogn. Målet er å bygge et gasskraftverk med CO2-håndtering, hvor CO2 fra kraftverket kan skilles ut og tas hånd om. Dette skal gjøres gjennom en trinnvis utvikling, hvor det bygges et pilotanlegg som etter hvert kan utvikles til fullskala anlegg for utskilling, transport og utnyttelse av CO2. Ved en slik utbygging kan man ta utgangspunkt i kjent gasskraftteknologi og benytte de tillatelsene som allerede er gitt for en gasskraftutbygging i Skogn. SINTEF Energiforskning har en klar ambisjon om at Norge og forskningsmiljøene i Trondheim skal ligge i front internasjonalt på dette området, og her kan en utbygging i Skogn stå sentralt. Dette vil kreve omfattende samarbeid mellom industri, forskning og myndigheter. Gassforum Trøndelag vil nå trappe opp arbeidet med å samle støtte til en slik utvikling. Det er nødvendig med et bredt og aktivt arbeid mot blant annet regjering, Storting og forskningsrådene. For at vi i Trøndelag skal lykkes å ta naturgassen i bruk er det viktig at regionen samler kreftene i dette arbeidet. Våren 2003 behandlet Stortinget en melding om innenlands bruk av naturgass. Stortinget beslutten blant annet at staten skal bidra aktivt for å bygge infrastruktur for naturgass og for å utvikle ny miljøteknologi for gasskraftverk. Innen våren 2004 skal regjeringen komme tilbake til Stortinget med detaljerte forslag. I samarbeid med utbyggerne ønsker Gassforum Trøndelag å arbeide aktivt og konstruktivt mot myndighetene i denne perioden. Rammebetingelser som gjør det mulig å ta naturgassen i bruk i Trøndelag må sikres. I dette arbeidet vil Gassforum Trøndelag skaffe seg ekstra ressurser ved å leie inn kompetanse og rådgiving fra personer som i lang tid har arbeidet med gass-spørsmål i Midt-Norge. Dette innebærer at Aage Schei (gjennom MidGas) og Petter Haugan blir engasjert for Gassforum Trøndelag på deltid i en periode. Petter Haugan har vært tidligere informasjonssjef i Industrikraft Midt-Norge og direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norske Skog. Næringsliv i Trøndelag vil bidra med midler for å finansiere dette arbeidet. I tillegg vil Gassforum Trøndelag søke om offentlige midler.
Tregruppen Salvesen Thams mini amfi oti orkland energi liggende logo nett amfi orkanger orkland kommune logo 700 Bardshagu Herregard mini sora Orklagrafiske boks OrklaSparebank mini washington mills Eiendomsmegler1Hstor1