Hjem » Frykter for industridød

Frykter for industridød

05.11.2002

Fredag 27.09.2002 arrangerte Orkdal Næringsforening et åpent møte hvor problemet med industripolitikk i Norge var tema. Innledere var Finn Bergesen, NHO og Odd Petter Thoresen, Orkla Exolon.

Vi jobber ut fra et dystert utgangspunkt. Med dagens kurs kan 50.000 arbeidsplasser stå i fare.

Orkla Exolon frykter at særnorske utslippskrav fra år 2005 i verste fall kan bety slutten for bedriften med 110 ansatte på Gjølme. De krav til støvutslipp som SFT legger opp til ligger langt under EU-krav, og vil være umulig for bedriften å etterfølge. Et ensidig norsk miljøkrav vil gjøre at Exolon ikke er i stand til å produsere til en pris som konkurrerer i markedet. Frykter 50.000 tapte arbeidsplasser Administrerende direktør Finn Bergesen jr. i Næringslivets Hovedorganisasjon etterlyste på linje med Thoresen et stabil og forutsigbar politikk. Han mener høye renter, høy lønnsvekst og høy kronekurs er momenter som truer norsk næringsliv. Dersom dette fortsetter vil vi i løpet av få år tape 50.000 arbeidsplasser, de fleste i distriktsnorge. Det er steder som Orkanger som vil rammes, sa Bergesen. Møtet ble ikke en diskusjon om industripolitikken i Norge, men heller en mangel på sådan. Og første signal om nye tider venter næringslivet i oktober, når statsbudsjettet legges fram. -Vi ønsker en stram finanspolitikk og et lønnsoppgjør til våren som kan bidra til en rentenedgang, sa Bergesen. Under den påfølgende paneldebatten ble det luftet flere forslag for hvordan norsk industri skal styrke sin posisjon, økonomisk og i forhold til de politiske myndigheter.
Tregruppen Salvesen Thams mini amfi oti orkland energi liggende logo nett amfi orkanger orkland kommune logo 700 Bardshagu Herregard mini sora Orklagrafiske boks OrklaSparebank mini washington mills Eiendomsmegler1Hstor1