Hjem » Årsmøte 2021: Bra aktivitet i 2020 til tross for kovid-19

Årsmøte 2021: Bra aktivitet i 2020 til tross for kovid-19

12.02.2021

Årsmøte 2021 for Orkanger Aktivum ble også annerledes - akkurat som Orkangerdagene 2020. Årets møte ble gjennomført både via oppmøte i Orkanger IFs klubbhus og digitalt via Teams. Åtte medlemsorganisasjoner var representert i tillegg til styrets fem faste medlemmer.

Styret kunne fortelle om et krevende år, da Orkangerdagene måtte gjennomføres som Annerledesdagene 2020. De tradisjonelle Førsmak i Flerbrukshuset, Festkvelder på Nedre Rømme og Byfest måtte avlyses. Mindre arrangement ble mulig og Karikaturutstillinga "I Odd Einarsons verden", byvandringer på Orkanger og Nerøra, Torgdag og nykomlingen Kulturhelg Orkanger med Lysfest i oktober ble suksesser.

Til tross for nedstrippet aktivitet, greide Orkanger Aktivum å lever et regnskap med bare et lite driftsunderskudd på 18.659 kroner - og det takket være alle Orkanger Aktivums gode støttespillere og sponsorer, inkludert Orkland kommune. Og selvsagt takket være publikum som støtter opp om alle arrangementene i regi Orkanger Aktivum og samarbeidspartnere.

Det gode og positive arbeidet gir seg også utslag under valget av nye tillutsvalgte. Alle styremedlemmer, varamedlemmer, revisor og valgkomite som var på valg, tok gjenvalg!

Budsjettet ble vedtatt og Årsmøtet er like optimistisk som styret og går for at Orkangerdagene 2021 kan gjennomføres tilnærmet som vanlig.

Her er det nye styret og tillitsvalgte i 2021:

Leder: Knut Even Wormdal - ikke på valg
Nestleder: Marthe Togstad – gjenvalg for 2 år
Sekretær: Marit Mjøen – ikke på valg
Kasserer: Odd Steinar Storli – ikke på valg
Materialforvalter: Ben Baldwin
Varamedlemmer:
Veslemøy Nordstrøm – ikke på valg
Øystein Solem – gjenvalg for 2 år
Revisorer:
Marit Johanne Togstad – ikke på valg
Revisor Marith B. Størseth – gjenvalg for 2 år
Valgkomité:
Vidar Liøkel – gjenvalg for 2 år
Marit Johanne Togstad – gjenvalg for 2 år

Tregruppen Salvesen Thams mini amfi oti orkland energi liggende logo nett amfi orkanger orkland kommune logo 700 Bardshagu Herregard mini sora Orklagrafiske boks OrklaSparebank mini washington mills Eiendomsmegler1Hstor1